Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LƯU HOÁ

quá trình biến tính các chất polime bằng cách tạo một số lượng thích ứng các cầu nối bằng lưu huỳnh giữa các mạch polime. Sản phẩm là polime ba chiều. Vd. cao su thiên nhiên hoặc tổng hợp sau khi được biến tính bằng lưu huỳnh, các cao phân tử mạch thẳng của cao su ban đầu được liên kết với nhau qua các cầu lưu huỳnh tạo nên một polime ba chiều. Cao su sau khi đã LH được tăng thêm về tính đàn hồi, tính bền, độ cứng, tính chịu nhiệt, tính chịu lạnh, được giảm về độ trương trong các dung môi hữu cơ. Tuỳ thuộc vào lượng lưu huỳnh và vào nhiệt độ, có thể nhận được cao su mềm, đàn hồi với 0,5 - 5% lưu huỳnh; hoặc cao su cứng, ebonit với 25 - 40% lưu huỳnh. Trong quá trình LH, thường cho thêm chất xúc tiến, chất chống lão hoá và chất độn. Cao su LH chủ yếu được dùng để làm săm, lốp ô tô, mô tô, xe đạp và các vật dụng khác.