Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUỐC ĐỊNH ẢNH

(cg. thuốc hãm, thuốc định hình), dung dịch của hỗn hợp natri thiosunfat (Na2S2O3), natrisunfit (Na2SO3) và axit axetic (CH3COOH). Dùng để cố định hình đã in trên giấy ảnh hay trên phim nhựa do hoà tan muối bạc bromua (AgBr) còn dư.