Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÊBÊĐEP X. V.

(Sergej Vasil'evich Lebedev; 1874 - 1934), nhà hoá học Nga, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1932), người đầu tiên trên thế giới tìm ra phương pháp tổng hợp cao su nhân tạo ở quy mô công nghiệp (1932).