Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LĂNGMIUƠ Ơ.

(Irving Langmuir; 1881 - 1957), nhà vật lí và hoá học Hoa Kì. Lăngmiuơ đã xây dựng hai thuyết: 1) Thuyết về hoá trị điện hoá trên cơ sở thuyết điện hoá trị và cộng hoá trị; 2) Thuyết về xúc tác dị thể do có sự hấp phụ của khí trên bề mặt chất rắn. Giải thưởng Nôben về hoá học (1932).