Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LANTAN CLORUA

(A. lanthanum chloride), LaCL3.7H2O. Muối tinh thể, trong suốt, không màu. Tan trong nước. Dùng làm thuốc thử trong phòng thí nghiệm.