Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LACTOZƠ

      (A. lactose; cg. đường sữa), C12H22O11.H2O. Là đisacarit. Tinh thể không màu; khối lượng riêng 1,525g/cm3; tnc = 202oC (phân huỷ). Ít tan trong nước; không tan trong etanol, ete. Chỉ có trong sữa của động vật có vú và người, ít ngọt hơn đường sacarozơ. Dùng rộng rãi trong công nghiệp dược phẩm, thực phẩm.