Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỚP CHUYỂN DỊ CHẤT

  lớp tiếp xúc giữa hai chất bán dẫn có thành phần hoá học khác nhau. LCDC có thể dị tính (LCDC p-n) hoặc đồng tính (LCDC n-n, LCDC p-p).