Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÒ TẦNG SÔI

   thiết bị phản ứng chứa chất xúc tác ở dạng hạt nhỏ mịn, chất khí phản ứng được thổi từ dưới lò đi lên làm cho lớp chất xúc tác chuyển động giống như sôi lên. LTS cho phép nâng cao năng suất của quá trình nhưng chất xúc tác phải có độ đồng đều kích thước hạt và độ bền chống bào mòn cao.