Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÒ PHẢN ỨNG NƠTRON NHIỆT

      lò phản ứng hạt nhân sử dụng chủ yếu nơtron nhiệt (có năng lượng thấp, dưới 0,1 eV do nơtron có năng lượng giảm đi sau khi va chạm với các hạt nhân của các chất làm chậm) để gây phản ứng phân hạch các hạt nhân nhiên liệu. Nhiên liệu được sử dụng có thể là: 233U, 235U, 239Pu, 241Pu. Được sử dụng trong các nhà máy điện nguyên tử, để sản xuất đồng vị phóng xạ, nghiên cứu khoa học và dùng trong các ứng dụng khác.