Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÒ PHẢN ỨNG NƠTRON NHANH

     lò phản ứng hạt nhân sử dụng nơtron nhanh (có năng lượng trên 100 keV) để gây phân hạch nhiên liệu hạt nhân. Có khả năng tái sản xuất mở rộng nhiên liệu hạt nhân. Được xây dựng ở một số nước có nền kĩ thuật hạt nhân phát triển. Là loại lò được coi là tiến bộ hơn lò phản ứng nơtron nhiệt do có thể đưa toàn bộ trữ lượng urani, chứ không chỉ riêng đồng vị 235U (có trong urani thiên nhiên với hàm lượng 0,71%) vào quy trình sản xuất năng lượng.