Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIÊN KẾT HOÁ HỌC

sự tương tác của các nguyên tử để tạo thành phân tửtinh thể. Có nhiều loại LKHH, trong đó có hai loại chính: liên kết điện hoá trịliên kết cộng hoá trị. Sự tạo thành LKHH thường là kết quả của sự sắp xếp lại lớp vỏ electron của các nguyên tử liên kết.