Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LICNIN

(A. lignin), hợp chất cao phân tử hữu cơ có trong gỗ. Cấu tạo của L rất phức tạp, có nhiều nhóm chức khác nhau như nhóm OH, OCH3 ... và số lượng các nhóm chức trong phân tử phụ thuộc vào chủng loại thực vật. Từ L có thể điều chế các sản phẩm quý như vanilin, các phenol ... được dùng trong nhiều ngành công nghiệp.