Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIBY U. F.

(Willard Frank Libby; 1908 - 80), nhà hoá học Hoa Kì. Nghiên cứu trong lĩnh vực tách các đồng vị của urani, giải thích sự tạo thành triti trong khí quyển. Giải thưởng Nôben về hoá học (1960).