Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
IONIT

(A. ionite; thường gọi: nhựa trao đổi ion) x. Nhựa trao đổi ion.