Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ION HOÁ

sự biến đổi các nguyên tử và phân tử thành ion. Mức độ IH là tỉ số giữa các ion và số các hạt trung tính ban đầu trong một đơn vị thể tích. Sự IH trong các chất điện phân xảy ra trong quá trình hoà tan, với sự phân li của các phân tử bị hoà tan thành các ion nguyên tử hoặc các nhóm nguyên tử mang điện tích. Trong các chất khí, sự IH là kết quả của quá trình tách một hoặc nhiều điện tử từ các nguyên tử hoặc phân tử bằng tác động bên ngoài. Năng lượng cần thiết để tách một điện tử gọi là năng lượng IH. IH có thể xảy ra do hấp thụ sóng điện từ, tác động của điện trường, nung nóng khí hoặc va chạm, vv.