Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TƠ HOÁ HỌC

(thường gọi: sợi hoá học), x. Sợi hoá học.