Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
INĐI CLORUA

(A. indium chloride), có ba hợp chất: monoclorua (InCl), điclorua (InCl2) và triclorua (InCl3). InCl2 là chất lỏng màu vàng, hoá rắn thành các tinh thể không màu; bị phân huỷ thành InCl3 và inđi kim loại. InCl3 là tinh thể không màu, hút nước, tthh = 418oC; độc; dễ tan trong nước; dùng làm chất sát trùng bên ngoài. InCl kém bền, chỉ có thể điều chế bằng phương pháp khô: cho hơi InCl2 đi qua inđi kim loại đốt nóng, tạo thành các tinh thể InCl màu đỏ nhạt.