Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FRIĐEN S.

   (Charles Friedel; 1832 - 99), nhà hoá học Pháp. Nghiên cứu trong các lĩnh vực tổng hợp hữu cơ và khoáng vật nhân tạo, cùng với nhà hoá học Hoa Kì Crap (J. M. Crafts) sử dụng nhôm clorua khan để tổng hợp các đồng đẳng benzen và dẫn xuất axyl thơm (phản ứng Friđen - Crap).