Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FISƠ H.

(Hans Fischer; 1881 - 1945), nhà hoá học Đức, nghiên cứu trong lĩnh vực pirol và dẫn xuất của pirol, tổng hợp pophirin và hematin (1929), xác định cấu trúc của clorophin a và clorophin b (1939). Giải thưởng Nôben về hoá học (1930).