Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FISƠ E. H.

    (Emil Hermann Fischer; 1852 - 1919), nhà hoá học hữu cơ và sinh hoá Đức, tác giả thuyết peptit về cấu tạo của protein, xác định cấu tạo và tổng hợp nhiều dẫn xuất của purin (vd. cafein, guanin, ađenin...); phân loại, gọi tên và tổng hợp nhiều cacbon hiđrat; phát hiện tính đặc thù các hoạt động của enzim. Giải thưởng Nôben về hoá học (1902).