Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FECXMAN A. E.

(Aleksandr Evgenievich Fersman; 1883 - 1945), nhà địa hoá học Xô Viết, học trò và cộng tác viên của Vecnatxki V. I. (V. I. Vernadskij). Từ 1933 đến 1939, ông đã công bố toàn tập đầy đủ nhất về địa hoá học; đã tổng kiểm kê các tài nguyên khoáng sản nước Nga.