Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
EPOXI

( A. epoxy group), tiền tố chỉ cầu nối ― O ― giữa hai nguyên tử cacbon của vòng hoặc giữa hai nguyên tử cacbon kề nhau của mạch thẳng, vd.

                                                                                                                                                                        epoxietan (etilen oxit).