Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỢP CHẤT VÔ CƠ

những chất mà phân tử không chứa nguyên tử cacbon (trừ cacbon oxit, cacbon đioxit, các cacbua và các cacbonat). Có thể phân thành các loại: oxit, axit, bazơ, muối và những hợp chất không hoàn toàn tuân theo thuyết hoá trị cổ điển như các phức chất, các hiđrua, cacbua, nitrua, cacbonyl, vv. Cho đến nay, đã biết khoảng 500 nghìn hợp chất vô cơ. Tuy ít hơn số hợp chất hữu cơ, nhưng việc phân loại các HCVC vẫn chưa thật hoàn chỉnh. HCVC dược sử dụng rộng rãi làm vật liệu kết cấu cho mọi ngành công nghiệp, xây dựng, năng lượng, nông nghiệp, giao thông vận tải, kĩ thuật du hành vũ trụ, làm phân bón, chất phụ gia, thức ăn gia súc, nhiên liệu tên lửa và hạt nhân, dược phẩm, vv.