Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỢP CHẤT VÒNG

hợp chất có mạch phân tử khép kín, vd. xiclohexan (C6H12), benzen (C6H6), piriđin (C6H5N), vv.