Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỢP CHẤT ĐIỆN HOÁ TRỊ

hợp chất mà liên kết giữa các nguyên tử là liên kết điện hoá trị (liên kết ion), trong đó, nguyên tử nhường điện tử trở thành ion dương và nguyên tử nhận điện tử trở thành ion âm, các ion hút nhau bằng lực tĩnh điện. Vd. Na+Cl-.