Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỢP CHẤT DỊ VÒNG

hợp chất hữu cơ có cấu tạo vòng; trong vòng, ngoài nguyên tử cacbon còn có nguyên tử của các nguyên tố khác (dị tố), vd. oxi (O), nitơ (N), lưu huỳnh (S), photpho (P), vv. Những HCDV điển hình là furan, thiophen, piriđin. Trong thiên nhiên, thường gặp HCDV dưới dạng các ancaloit, clorophin, vitamin, axit nucleic. HCDV đóng vai trò quan trọng trong các quá trình sinh học.