Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỢP CHẤT CƠ PHOTPHO

hợp chất hữu cơ của photpho. Có hai loại: 1) Trong phân tử có P (photpho) liên kết trực tiếp với C (cacbon): (C - P), được coi là HCCP thực thụ, vd. photphin RPH2. 2) P không liên kết trực tiếp với C mà qua oxi hoặc lưu huỳnh hoặc nitơ; vd. điankylclophotphit.

                                               

Các hợp chất loại thứ hai rất phổ biến trong thiên nhiên. HCCP có hoạt tính sinh lí cao, dùng làm chất độc hoá học (chất độc thần kinh) và hoá chất bảo vệ thực vật.