Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỢP CHẤT CƠ NGUYÊN TỐ

hợp chất hữu cơ mà trong phân tử ngoài cacbon (C) và hiđro (H) còn có nguyên tố khác [không kể oxi (O), nitơ (N), lưu huỳnh (S) và các halogen] liên kết trực tiếp với C, vd. hợp chất cơ photpho. Trong trường hợp nguyên tố khác là kim loại, hợp chất được gọi là cơ - kim. Các HCCNT được sử dụng nhiều trong tổng hợp hữu cơ; dùng làm chất xúc tác, thuốc trừ sâu trong nông nghiệp, chất dẻo hoá, chất phụ gia dầu mỡ, chất tải nhiệt, vv.