Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỢP CHẤT CƠ KIM

    hợp chất có chứa liên kết cacbon - kim loại, vd. metyl magiebromua (CH3 - Mg - Br). Các kim loại sau đây thường tạo thành dẫn xuất hữu cơ bền vững: kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm, thiếc, chì, kẽm, cađimi, thủy ngân, vv. HCCK được dùng rộng rãi trong tổng hợp hữu cơ, làm chất xúc tác cho phản ứng trùng hợp, chất trừ sâu, diệt cỏ, chất chống nổ cho nhiên liệu động cơ, vv.; là thành phần của nhiên liệu tên lửa.