Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỔNG HỢP OXO

(cg. hiđrofomyl hoá olefin), phương pháp tổng hợp anđehit bằng cách cộng hợp cacbon monoxit và hiđro (khí hơi nước) vào olefin khi có mặt chất xúc tác, vd. đicobanoctacacbonyl ở nhiệt độ và áp suất thích hợp:

 

 

Phản ứng này được dùng rộng rãi trong công nghiệp để điều chế anđehit.