Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÔPMAN A. V.

(August Wilhelm Hofmann; 1818 - 92), nhà hoá học Đức. Tìm ra phương pháp chung điều chế amin (1849); tách được benzen, anilin và quinolin từ nhựa than đá lò cốc; đưa ra phương pháp điều chế amin bậc một từ amit của axit cacboxylic (phản ứng thoái biến Hôpman). Có nhiều cống hiến cho công nghiệp xử lí nhựa than đá và công nghiệp sản xuất phẩm nhuộm.