Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỖN HỢP ƠTECTI

(A. eutectic mixture), hỗn hợp có thành phần xác định (thường gồm những tinh thể rất mịn của các cấu tử kết tinh đồng thời từ một dung dịch có thành phần đúng bằng thành phần của hỗn hợp), nhiệt độ nóng chảy xác định thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của các cấu tử tinh khiết và của các hỗn hợp có thành phần khác. Vd. hỗn hợp 40% Cd (cađimi) và 60% Bi (bitmut) là HHƠ. Nhiệt độ kết tinh HHƠ được gọi là nhiệt độ ơtecti, vd. tnc của Bi là 271oC, của Cd là 321oC, tnc của HHƠ của chúng là 140oC. HHƠ của hệ muối nước được gọi là hỗn hợp crihiđrat. Vd. hệ NaCl – H2O có hỗn hợp crihiđrat chứa 22,4% NaCl và nhiệt độ kết tinh là - 21,2oC. HHƠ được dùng làm hỗn hợp sinh hàn, hỗn hợp hàn chì - thiếc, vv.

Trong thiên nhiện, đá hoa cương (granit) và pecmatit cũng là những HHƠ gồm khoảng 25% thạch anh và 75% fenpat. Thạch anh kết tinh ở nhiệt độ 1470oC, fenpat kali ở nhiệt độ 1150oC. Các đá nói trên là những HHƠ kết tinh ở nhiệt độ khá thấp (750oC); nếu có hơi nước, nhiệt độ kết tinh hạ xuống (650 - 700oC).