Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỖN HỢP CROMIC

    hỗn hợp kali đicromat và axit sufuric đặc dùng trong phòng thí nghiệm để rửa dụng cụ hoá học bẩn, nhất là khi dây chất béo hay chất hữu cơ khó rửa. Điều chế bằng cách hoà tan 5 - 6 g K2Cr2O7 hoặc Na2Cr2C7 rồi trộn với 200 ml H2SO4 đặc