Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỖN HỐNG

hợp kim của thuỷ ngân với kim loại khác. Tuỳ thuộc vào tỉ lệ lượng thuỷ ngân, HH có thể ở trạng thái lỏng, bán lỏng hay rắn. HH dùng trong công nghệ phân kim vàng, làm gương soi, làm vật liệu hàn răng (HH bạc), trong luyện kim dùng để thu hồi kim loại nhẹ và hiếm. Một số HH như natri, kẽm và một số kim loại khác dùng làm chất khử trong công nghiệp và trong phòng thí nghiệm. HH natri được ứng dụng để chế tạo xút từ muối ăn theo phương pháp điện phân: dùng thuỷ ngân làm catôt; graphit làm anôt.