Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIĐROXYL

(A. hydroxyl; cg. hiđroxi), tên gọi nhóm -OH, hoá trị một, đặc trưng cho ancol, phenolhiđroxit. Vd. ancol metylic (CH3OH), phenol (C6H5OH), vv. Hiđro của nhóm OH có thể thay thế bằng các kim loại (natri (Na), kali (K), ...), còn toàn bộ nhóm OH có thể bị thay thế bởi các halogen.