Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIĐROCACBON MẠCH VÒNG

(A. cyclic hydrocarbon), hiđrocacbon mà mạch cacbon ghép thành vòng kín. Có các loại: xicloankan (vd. xiclohexan); xicloanken (vd.xiclohexen ); hiđrocacbon thơm (vd. benzen ).