Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIĐRO FLORUA

(A. hydrogen fluoride), HF. Chất khí không màu; độc; tnc = -83,36oC; ts = 19,52oC; khối lượng riêng 0,98g/cm3 (ở 12oC). Tan vô hạn trong nước tạo thành axit flohiđric. Dùng trong sản xuất flo, hợp chất hữu cơ chứa flo, vv.