Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KUANAKÔP N. X.

(Nikolaj Semënovich Kurnakov; 1860 - 1941), nhà vật lí và hoá học Xô Viết, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua từ 1913), một trong những người đặt nền móng cho phân tích hoá lí. Phát triển lí thuyết về hợp kim và về dung dịch. Người tổ chức công nghiệp luyện kim (platin, nhôm, magie), công nghiệp phân bón vô cơ Liên Xô. Giải thưởng Lênin (1928), giải thưởng Nhà nước Liên Xô (1941).