Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KƠKULƠ A.

(August Kekule; cg. Kêkulê; 1829 - 96), nhà hoá học Đức. Nghiên cứu về lí thuyết cấu tạo các chất hữu cơ, chứng minh cacbon có hoá trị 4 (1857) và có thể nối với nhau thành mạch (1858). Tác giả công thức vòng sáu cạnh có ba nối đôi liên hợp của benzen (1865). Giải thích cấu tạo của các hợp chất azo và điazo.