Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KÔNBƠ A. V. H.

(Adolph Wilhelm Hermann Kolbe; 1818 - 84), nhà hoá học hữu cơ Đức; có nhiều đóng góp trong lĩnh vực tổng hợp hữu cơ: tổng hợp axit axetic từ cacbon đisunfua, clo và nước (1845); tổng hợp axit cacboxylic từ các hợp chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon ít hơn [cùng với nhà hoá học Anh Franklen (E. Frankland)]; tổng hợp ankan bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của axit cacboxylic (1849) và tổng hợp axit salixilic từ phenol và cacbon đioxit [1860, cùng với nhà hoá học Đức Smit (R. Schmidt)].