Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KIM LOẠI NẶNG

những kim loại có khối lượng riêng lớn hơn 4,5 g/cm3. Được phân bố ở nửa dưới của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Vd. sắt (có khối lượng riêng 7,8 g/cm3).