Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KIM LOẠI ĐEN

tên kĩ thuật để gọi sắt và hợp kim của sắt. Kim loại không phải là chất sắt được gọi là kim loại màu. Sắt được điều chế từ oxit sắt (Fe2O3, Fe3O4, FeO) bằng phương pháp hoàn nguyên, nghĩa là dùng một chất hoàn nguyên có ái lực với oxi mạnh hơn ái lực của sắt với oxi để khử oxi của sắt oxit. Chất hoàn nguyên thông thường là hiđro (H2), cacbon (C), oxit cacbon (CO). Nếu dùng cacbon hay cacbon oxit làm chất hoàn nguyên để khử oxit sắt sẽ thu được hợp kim sắt - cacnon (Fe-C). Nếu hàm lượng C > 2% thì thu được gang; nếu C < 2%="" thì="" thu="" được="">thép. KLĐ có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân: 90% sản phẩm kim loại mà nhân loại sử dụng vào các mục đích khác nhau là KLĐ.