Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KÍCH THÍCH TỐ

những hợp chất tạo nên bởi các tuyến nội tiết trong cơ thể động vật, thực vật, có tác dụng như các chất xúc tác, làm nhanh hoặc làm chậm các quá trình sinh hoá bên trong cơ thể. Mỗi chất có tác dụng đặc thù rất cao. Vd. insulin là sản phẩm của tuyến tuỵ điều hoà quá trình trao đổi đường, nếu thiếu sẽ mắc bệnh đái tháo đường.