Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KÍCH THÍCH

1. sự biến đổi của môi trường bên ngoài hoặc bên trong cơ thể có thể gây ra những biến đổi ở tổ chức, làm cho tổ chức đó từ trạng thái yên nghỉ sinh lí chuyển sang trạng thái hoạt động. Có ba loại KT: lí học, hoá học, và lí - hoá học. KT lí học có KT nhiệt, cơ học (đạp, đè, dịch chuyển trong không gian, gia tốc, vv.), điện, ánh sáng, âm thanh. KT hoá học do nhiều chất khác nhau về thành phần và tính chất, tác dụng làm thay đổi việc chuyển hoá vật chất hay cấu trúc tế bào, gây ra phản ứng sinh lí: là thức ăn từ môi trường đưa vào cơ thể, các dược chất, chất độc, các hỗn hợp hoá chất được tạo ra trong cơ thể như hocmon, các sản phẩm chuyển hoá. KT hoá học: những biến đổi về áp lực thẩm thấu, thành phần chất điện giải, các phản ứng nội môi... Theo ý nghĩa sinh lí cơ thể, chia KT thành: KT thích ứng và KT không thích ứng. KT được ứng dụng trong nghiên cứu chức năng của tế bào, tổ chức, cơ quan, đặc biệt là tổ chức của tế bào thần kinh. Vd. trong nghiên cứu điện não đồ lâm sàng, người ta dùng các chớp sáng phát với tần số khác nhau để theo dõi sự xuất hiện các ứng điện của các tế bào thần kinh theo nhịp KT và qua đó đánh giá được trạng thái chức năng của vùng não được nghiên cứu.

2. Sự làm chuyển điện tử từ một obitan sang obitan có năng lượng cao hơn, do hấp thụ năng lượng bức xạ.

3. Sự làm cho nguyên tử, phân tử... ở vào trạng thái dễ tham gia phản ứng.