Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHỬ OXI

1. Theo cách gọi cũ, KO là quá trình tách oxi ra khỏi một hợp chất có oxi bằng chất khử, vd. nung natri sunfat (Na2SO4) với cacbon (C) được natri sunfua (Na2S), hoặc oxihemoglobin bị KO để thành hemoglobin dạng khử.

2. Theo quan niệm mới, phân phản ứng hoá học thành hai loại: a) Trong quá trình phản ứng, nguyên tố tham gia phản ứng không thay đổi hoá trị; b) Có sự thay đổi hoá trị: phản ứng oxi hoá khử, ở phản ứng này electron chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác. Trong phản ứng oxi hóa - khử, electron được chuyển từ chất khử sang chất oxi hoá, đó là đặc trưng của mối quan hệ giữa các chất tham gia phản ứng oxi hoá - khử.