Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHÍ THỰC

hiện tượng tăng giảm áp lực đột ngột, cục bộ làm gián đoạn dòng chảy trong máy thuỷ lực; nguyên nhân do hiện tượng hoá hơi của chất lỏng ở áp suất thấp. Hậu quả gây nên rỗ bề mặt các bộ phận qua nước của máy thủy lực.