Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHÍ LÍ TƯỞNG

mô hình lí tưởng của chất khí. Là tập hợp các phân tử được coi là các chất điểm, không tương tác với nhau trừ va chạm đàn hồi. Trong thực tế, không có KLT. Tuy nhiên, ở áp suất rất thấp (khí loãng) và nhiệt độ đủ cao, có thể xem các khí thực như KLT. Thể tích V, nhiệt độ T và áp suất p của một mol KLT liên hệ với nhau bằng phương trình trạng thái: ; trong đó R là hằng số các KLT, R = 8,3145 J/mol.K.