Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KẾT TỦA

sự tạo thành chất không tan từ các chất tan trong dung dịch. Chất không tan được gọi là chất KT. Vd. thêm dung dịch muối ăn (NaCl) vào dung dịch bạc nitrat (AgNO3) thì chất KT trắng bạc clorua (AgCl) sẽ tạo thành.