Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KẾT TINH

quá trình hình thành các tinh thể từ chất khí, dung dịch, chất nóng chảy, chất ở trạng thái tinh thể khác hoặc từ trạng thái vô định hình. Các tinh thể phát triển từ các tinh thể mầm ban đầu trong các điều kiện hoá - lí xác định. Việc kiểm soát quá trình KT rất quan trọng trong công nghệ chế tạo các vật liệu kĩ thuật, đặc biệt là các kim loại, hợp kim, chất bán dẫn, vv. Trong công nghiệp hoá học, các chất thường được KT từ dung dịch theo nhiều cách khác nhau: 1) Làm nguội dung dịch quá bão hoà nóng nếu độ tan tăng cùng với nhiệt độ; 2) Làm bốc hơi dung môi. 3) Đồng thời làm nguội và làm bốc hơi; 4) Thêm những chất làm giảm độ tan của tinh thể.