Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KEO ƯA NƯỚC

hệ phân tán gồm môi trường phân tán là nước và các hạt của pha phân tán tương tác với nước. Vd. dung dịch anbumin trong nước.